Korporatīvā struktūra

VIVAT Multitalent sastāv no vairākiem neatkarīgiem uzņēmumiem, kas funkcionāli atšķiras viens no otra:

  • Pārvaldības uzņēmumi (klientu pārvaldības uzņēmums/pārvaldība saistītiem izplatītājiem)
  • Emitētājsabiedrības
  • Projektu sabiedrības

Visi VIVAT uzņēmumi ir autonomi uzņēmumi.


 

 

Pārvaldības sabiedrības

Mūsu nodibināto pārvaldības sabiedrību uzdevums ir nodarboties ar iekšējo organizatorisko procesu izveidi un attīstīšanu.

Pamatojoties uz spēkā esošo pārdošanas koordinācijas līgumu, VIVAT Financial Services GmbH pārņem pārdošanas partneru administrēšanu un apmācību, pārdošanas komisijas naudas norēķinus un citas administratīvās darbības attiecībā uz dažādām emisijas sabiedrībām.

VIVAT Verwaltungs GmbH pārņem klientu administrēšanu, pieteikumu izskatīšanu un citas administratīvās darbības starp ieguldītājiem un emitentiem, kā arī trešajām personām, piemēram, maksājumu aģentu. Šī korporatīvā struktūra sniedz izšķirošu priekšrocību klientiem: VIVAT Verwaltungs GmbH visus līgumus pārvalda un apkalpo no vienas vietas. Tādējādi ieguldītājiem ir tieša kontaktpersona, ar kuru var sazināties par visiem jautājumiem saistībā ar līgumu - neatkarīgi no emitenta.

Emitētājsabiedrības

Mūsu emisijas uzņēmumi ir atbildīgi par finanšu produktu izstrādi un emisiju. Tie ļauj īstenot daudzus nekustamā īpašuma projektus, veicot tiešus ieguldījumus vai piešķirot daļējus aizdevumus projektu uzņēmumiem.

Projektu sabiedrības

Lai visi mūsu nekustamo īpašumu projekti tiktu profesionāli pārvaldīti, katram tādam projektam mēs nodibinām atsevišķu projekta sabiedrību (uzņēmumu). Projekta sabiedrība sadarbībā ar pieredzējušiem speciālistiem veic nekustamā īpašuma iegādi, pārbūves darbu plānošanu un īstenošanu, kā arī tālākpārdošanu.