Aktuālie piedāvājumi

Visi produkti kategorijā "Pašreizējie piedāvājumi" ir aktīvi un pieejami abonēšanai pašreizējā laikā.

Prospekta apstiprināšana nav jāuzskata par piedāvāto vērtspapīru apstiprinājumu.
Potenciālajiem ieguldītājiem, pirms pieņemt lēmumu par ieguldījumiem, jāizlasa Prospekts, lai pilnībā izprastu iespējamos riskus un ieguvumus, kas saistīti ar lēmumu ieguldīt vērtspapīros.

Multitalent Investment 3 GmbH - Exclusive (E2023)

Multitalent Investment 3 GmbH - Prestige (E2023)

VIVAT II AG - VIVAT 6 (E2024)

Obligācijas tiks piedāvātas investoriem Vācijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, Itālijā, Austrijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā.

VIVAT II AG - VIVAT 8 (E2024)

Obligācijas tiks piedāvātas investoriem Vācijā, Lihtenšteinā, Šveicē, Francijā, Beļģijā, Itālijā, Austrijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā.