Allgemein

Kiek laiko jau veikia VIVAT?

"VIVAT Solution" buvo įkurta 2012 m. rugpjūtį. Trijų žinomų finansų sektoriaus įmonių bendradarbiavimas leido sukurti tiek pat sudėtingą, kiek ir visiems prieinamą produktą. Remdamosi novatorišku mąstymu ir daugiau nei 100 metų patirtimi investicijų sektoriuje, šios bendrovės sukūrė "Multitalent" koncepciją.

Daugiau informacijos žr. prie istorijos.

Kas gali sudaryti sutartį?

Sutartį gali sudaryti fiziniai asmenys nuo 18 metų ir juridiniai asmenys.

Ar vertybiniais popieriais prekiaujama vertybinių popierių biržoje?

Ne, šiais vertybiniais popieriais neprekiaujama, todėl jais neprekiaujama vertybinių popierių biržoje.

Kokius mokesčius reikia mokėti?

Einamosios palūkanų pajamos iš subordinuotųjų paskolų pagal Pajamų mokesčių įstatymo (vok. Einkommensteuergesetz ) 20 straipsnio 1 dalies 4 punktą laikomos pajamomis iš santaupų ir investicijų ir yra apmokestinamos kapitalo pajamų mokesčiu, taip pat, jei jų gavėjas yra bažnyčios narys, 8 proc. arba 9 proc. pajamų mokesčiu, priklausomai nuo federalinės žemės. Mokesčių tarifas yra 25 proc. plius 5,5 proc. solidarumo priemoka, taigi iš viso 26,375 proc. plius galimas bažnyčios mokestis.

Kapitalo pajamų mokestis ir solidarumo priemoka (iš viso 26,375 proc.) išskaitomi iš įmonės sąskaitos ir pervedami į atitinkamos mokesčių inspekcijos sąskaitą. Investuotojui pateikiama pažyma apie taip sumokėtus mokesčius.

Ši informacija taikoma investuotojams, kurių nuolatinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Kitų šalių investuotojams gali būti taikomos skirtingos taisyklės, numatytos atitinkamoje nacionalinėje teisėje. Jei turite kokių nors klausimų šiuo klausimu, kreipkitės į savo mokesčių konsultantą.

Kas nutiks nutraukus sutartį anksčiau laiko?

Iš esmės visos sutartys sudaromos terminuotam laikotarpiui. Investuotojų ir atitinkamo emitento teisės nutraukti sutartį (nutraukti sutartį anksčiau laiko) kyla iš atitinkamo investicinio produkto sąlygų.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojams.

Multitalent III AG - SOLID/EXCELLENT (E2021)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

SOLID (E2021):  nuo 3.000 EUR/CHF , vienkartinis.

EXCELLENT (E2021): nuo 100.000 EUR/CHF , vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

SOLID (E2021):  6% m. p.

EXCELLENT (E2021): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

SOLID/EXCELLENT (E2021): 31.12.2026

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą
 • Į fizinį auksą.

Multitalent Investment 3 GmbH - Prestige/Exclusive (E2023)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

Prestige (E2023): nuo 5.000 EUR/CHF, vienkartinis.

Exclusive (E2023): nuo 100.000 EUR/CHF, vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

Prestige (E2023): 6% m. p.

Exclusive (E2023): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

Prestige/Exclusive (E2023): 31.12.2028

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą

Multitalent Investment GmbH - Prestige/Exclusive (E2022)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

Prestige (E2022): nuo 3.000 EUR/CHF, vienkartinis.

Exclusive (E2022): nuo 100.000 EUR/CHF, vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

Prestige (E2022): 6% m. p.

Exclusive (E2022): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

Prestige/Exclusive (E2022): 31.12.2027

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą
 • Į fizinį auksą.

Multitalent Investment II GmbH - Prestige-CH/Exclusive-CH (E2022)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

Prestige-CH (E2022): nuo 3.000 CHF, vienkartinis.

Exclusive-CH (E2022): nuo 100.000 CHF, vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kiekvienas klientas yra atsakingas už gautų palūkanų apmokestinimą. Daugiau informacijos apie tai rasite mūsų obligacijų sąlygose ir pas savo mokesčių konsultantą.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

Prestige-CH (E2022): 6% m. p.

Exclusive-CH (E2022): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

Prestige-CH/Exclusive-CH (E2022): 31.12.2027

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą
 • Į fizinį auksą.

VIVAT AG - SOLID/EXCELLENT (E2022)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

Solid (E2022):  nuo 3.000 EUR/CHF , vienkartinis.

Excellent (E2022): nuo 100.000 EUR/CHF , vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

Solid (E2022):  6% m. p.

Excellent (E2022): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

Solid/Excellent (E2022): 31.12.2027

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą
 • Į fizinį auksą.

VIVAT II AG - VIVAT 6/8 (E2023)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

VIVAT 6 (E2023):  nuo 3.000 EUR/CHF , vienkartinis.

VIVAT 8 (E2023): nuo 100.000 EUR/CHF , vienkartinis.

Kada galima nutraukti sutartį?

Sutartis baigia galioti automatiškai pasibaigus sutarties galiojimo laikui.

Ką reiškia „Savininko dalimis išleidžiamos paskolos obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Kokių mokesčių prievolių reikia laikytis?

Kad būtų sumokėti mokesčiai už gautas palūkanas, kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

VIVAT 6 (E2023): 6% m. p.

VIVAT 8 (E2023): 8% m. p.

Išmokėjimas vyksta kas ketvirtį.

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

VIVAT 6/8 (E2023): 31.12.2028

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?
 • Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
 • Į dalyvavimo nekilnojamojo turto projektuose teisių įgijimą

VIVAT Multitalent AG - VIVAT Bond (E2021)

Nuo kokios sumos galima pradėti investuoti?

Vienu kartu galima investuoti nuo 100 000 EUR.

Kada galima nutraukti sutartį?

Līguma darbība beidzas automātiski pēc līguma darbības perioda beigām.

Kas yra „obligacija“?

Skolos obligacija, dar vadinama obligacija, yra pirmos eilės vertybinis popierius, už kurį investuotojas gauna palūkanas. Obligacija dalijama į dalines obligacijas, kiekvienu atveju nurodant nominaliąją sumą. Su obligacija investuotojas perveda tam tikrą sumą obligacijos emitentui tam tikram laikotarpiui. Savo ruožtu obligacijos emitentas įsipareigoja jums, kaip piniginio reikalavimo kreditoriui, termino pabaigoje grąžinti skolą. Ji taip pat privalo nuolat mokėti fiksuotos normos palūkanas už šią sumą.

Kas nutiks su sutartimi mirties atveju?

Mirties atveju sutartis su visomis teisėmis ir pareigomis pereina paveldėtojui (-jams). Tokiu atveju taikomos atitinkamos investuotojo kilmės šalies paveldėjimo taisyklės.

Ką svarbu žinoti apie mokesčius?

Už gautų palūkanų apmokestinimą kiekvienas klientas atsako pats. Išsamesnę informaciją šiuo klausimu sužinosite iš mūsų pardavimo prospekto, taip pat iš savojo mokesčių konsultanto.

Kokie numatyti įsipareigojimai?

Sudaręs sutartį klientas įsipareigoja pagal nustatytą terminą sumokėti nustatytą sutarties sumą. Savo ruožtu Emitentė patvirtina, kad išmokės palūkanas ir grąžins kapitalą sutarties galiojimo pabaigoje.

Kokių palūkanų galima tikėtis?

Metinės palūkanos yra 8 proc. Jos išmokamos kas ketvirtį (po 2,0 proc.).

Koks taikomas aptarnavimo mokestis?

Aptarnavimo mokesčių nėra.

Koks yra sutarties terminas?

Sutartis galioja iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Kur bus investuojamas skolintasis kapitalas?

• Į nekilnojamojo turto pirkimą ir pardavimą
• Į teisių dalyvauti nekilnojamojo turto projektuose įgijimą
• Į fizinį auksą