Įmonės struktūra

"VIVAT Multitalent" sudaro kelios nepriklausomos bendrovės, kurios funkciškai skiriasi viena nuo kitos:

  • Valdymo įmonės (klientų valdymo įmonė ir (arba) susijusių platintojų valdymas)
  • Išleidžiančiosios bendrovės
  • Projektų bendrovės

Visos VIVAT bendrovės yra savarankiškos įmonės.


 

 

Valdymo bendrovės

Mūsų valdymo bendrovių užduotis yra vidinių organizacinių procesų planavimas ir įgyvendinimas.

Pagal galiojančią pardavimų koordinavimo sutartį "VIVAT Financial Services GmbH" perima pardavimų partnerių administravimą ir mokymą, atsiskaitymą už pardavimų komisinius ir kitą įvairių emisijos bendrovių administracinę veiklą.

"VIVAT Verwaltungs GmbH" perima klientų administravimą, paraiškų peržiūrą ir kitą administracinę veiklą tarp investuotojų ir emitentų bei trečiųjų šalių, pavyzdžiui, mokėjimo tarpininko. Tokia įmonės struktūra suteikia lemiamą pranašumą klientams: "VIVAT Verwaltungs GmbH" visos sutartys valdomos ir aptarnaujamos iš vienos vietos. Taigi investuotojai turi tiesioginį asmenį, su kuriuo gali tiesiogiai susisiekti visais su jų sutartimi susijusiais klausimais - nepriklausomai nuo emitento.

Išleidžiančiosios bendrovės

Mūsų emisijos bendrovės yra atsakingos už finansinių produktų kūrimą ir išleidimą. Tai leidžia įgyvendinti daugybę nekilnojamojo turto projektų tiesiogiai investuojant arba suteikiant dalines paskolas projektų bendrovėms.

Projektų bendrovės

Siekdami profesionaliai valdyti savo projektus, kiekvienam konkrečiam nekilnojamojo turto projektui steigiame atskirą projekto bendrovę. Bendradarbiaudama su patyrusiais ekspertais ši bendrovė rūpinasi nekilnojamojo turto įsigijimu, atnaujinimo priemonių planavimu ir įgyvendinimu, taip pat pardavimu.