Allgemein

Kui kaua on VIVAT turul olnud?

VIVAT Solution asutati 2012. aasta augustis. Kolme tuntud finantssektori ettevõtte koostöö võimaldas käivitada toote, mis on nii keerukas kui ka kõigile kättesaadav. Tuginedes uuenduslikule mõtlemisele ja enam kui 100-aastasele kogemusele investeerimissektoris, töötasid need ettevõtted välja kontseptsiooni "Multitalent".

Täpsemat infot saate vaadata meie ajaloost.

Kes tohib lepingu sõlmida?

Lepingu võivad sõlmida füüsilised isikud alates 18. eluaastast ja juriidilised isikud.

Kas väärtpaberitega kaubeldakse börsil?

Ei, väärtpaberid ei ole kaubeldavad ja seetõttu ei kaubelda nendega börsil.

Mida on vaja teada maksudest?

Allutatud laenudest saadav jooksev intressitulu on Saksa tulumaksuseaduse § 20 lg 1 punkti 4 järgi kapitalivarast saadav tulu, millele kohaldab kapitalimaks ning kirikusse kuulumise korral sõltuvalt liidumaast 8–9% kirikumaks. Maksumäär on 25%, millele lisandub 5,5% solidaarsustasu, st kokku 26,375% pluss võimalik kirikumaks.

Kapitalimaksu ja solidaarsustasu (kokku 26,375%) arvestab ettevõte maha enne väljamakse tegemist ja kannab pädevale maksuametile. Investor selle maksu maksmise kohta tõendit ei saa.

See teave kehtib investoritele, kelle alaline või peamine elukoht on Saksamaa Liitvabariigis. Teistest riikidest pärit investorite puhul võivad vastava riigi õigusaktidest tuleneda erinevad eeskirjad. Kui teil on sellega seoses küsimusi, võtke palun ühendust oma maksunõustajaga.

Mis juhtub lepingu enneaegsel lõpetamisel?

Põhimõtteliselt sõlmitakse kõik lepingud tähtajaliselt. Investorite ja vastava emitendi lõpetamisõigused (ennetähtaegne lõpetamine) tulenevad vastava investeerimistoote tingimustest.

Mis saab lepingust surma korral?

Surma korral läheb leping koos kõigi õiguste ja kohustustega üle pärijatele.

Multitalent AG - VIVAT Prestige/Exclusive/Prime (E2019)

Millisest summast alates saab investeerida?

VIVAT PRESTIGE:  alates 3000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

VIVAT EXCLUSIVE: alates 50 000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

VIVAT PRIME: alates 200 000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

Kui kõrged on intressid?

VIVAT PRESTIGE:  6% aastas

VIVAT EXCLUSIVE: 8% aastas

VIVAT PRIME: 10% aastas

Väljamaksmine toimub kord kvartalis.

Kui kaua leping kestab?

VIVAT PRESTIGE / VIVAT EXCLUSIVE / VIVAT PRIME: 31.12.2024

Millal saab lepingu üles öelda?

Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel automaatselt.

Kuhu kapitali investeeritakse?
 • Kinnisvara ost ja müük
 • Kinnisvaraprojektides osalemine
 • Füüsiline kuld
Millised on kohustused?

Lepingu sõlmimisega kohustub klient tasuma kokkulepitud lepingusumma õigeaegselt. Vastutasuks kinnitab emitent intresside maksmise ja kapitali tagasimaksmise lepingu perioodi lõpus.

Milliseid maksualaseid aspekte tuleb silmas pidada?

Iga klient vastutab ise maksude tasumise eest saadud intressidelt. Lisainfot selle kohta saate meie müügibrošüürist ning oma maksunõustajalt.

Kui kõrged on töötlustasud?

Töötlustasusid ei lisandu.

Mis juhtub lepinguga surma korral?

Surma korral kandub leping koos kõikide õiguste ja kohustustega üle pärijatele. Seejuures kehtivad investori päritoluriigi seaduses sätestatud pärimisõigused.

Kas kapitali saab tähtaja kestel kasutada?

VIVAT PRESTIGE: võimalik on investeeritud kapitali osaline väljamaksmine kuni 30% ulatuses pärast 2 kalendriaasta möödumist.

VIVAT EXCLUSIVE: võimalik on investeeritud kapitali osaline väljamaksmine kuni 20% ulatuses pärast 2 kalendriaasta möödumist.

VIVAT PRIME: võimalik on investeeritud kapitali osaline väljamaksmine kuni 20% ulatuses pärast 2 kalendriaasta möödumist.

Mida tähendab „omaniku ühisvõlakiri“

Võlakiri, mida nimetatakse ka obligatsiooniks, on kõrge kvaliteediga väärtpaber, mille eest investor saab intresse. Võlakirjaga annab investor võlakirja emiteerijale teatud summa teatud ajaperioodiks. Võlakirja emiteerija omakorda kohustub Teile kui võlausaldajale võla ettenähtud perioodi lõppedes tagasi maksma. Lisaks peab ta tasuma jooksvad intressid kindlaksmääratud ulatuses.

Mis juhtub lepingu enneaegsel lõpetamisel?

Leping sõlmitakse teatud ajaperioodiks – nagu kõik investeeringud väärtpaberitesse. Enneaegne lõpetamine saab toimuda ainult kahepoolse nõusoleku korral. Enneaegse katkestamise korral võidakse nõuda vastavat hüvitist.

Wer darf den Vertrag abschließen?

Juristische und natürliche Personen ab 18 Jahren dürfen einen Vertrag abschließen (außer PeP und US-Bürger)

Kui kaua on ettevõte turul olnud?

Multitalent AG loodi aastal 2018. See on osa VIVAT-kontsernist, mis on turul tegutsenud juba alates 2012. aastast.

Multitalent II AG - VIVAT Solid/Excellent (E2020)

Millisest summast alates saab investeerida?

VIVAT SOLID:  alates 3.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

VIVAT EXCELLENT: alates 100.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

Kui kõrged on intressid?

VIVAT SOLID:  6% aastas.

VIVAT EXCELLENT: 8% aastas.

Väljamaksmine toimub kord kvartalis.

Millal saab lepingu üles öelda?

Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel automaatselt.

Mida tähendab „omaniku ühisvõlakiri“

Võlakiri, mida nimetatakse ka obligatsiooniks, on kõrge kvaliteediga väärtpaber, mille eest investor saab intresse. Võlakirjaga annab investor võlakirja emiteerijale teatud summa teatud ajaperioodiks. Võlakirja emiteerija omakorda kohustub Teile kui võlausaldajale võla ettenähtud perioodi lõppedes tagasi maksma. Lisaks peab ta tasuma jooksvad intressid kindlaksmääratud ulatuses.

Mis juhtub lepinguga surma korral?

Surma korral kandub leping koos kõikide õiguste ja kohustustega üle pärijatele. Seejuures kehtivad investori päritoluriigi seaduses sätestatud pärimisõigused.

Milliseid maksualaseid aspekte tuleb silmas pidada?

Iga klient vastutab ise maksude tasumise eest saadud intressidelt. Lisainfot selle kohta saate meie müügibrošüürist ning oma maksunõustajalt.

Millised on kohustused?

Lepingu sõlmimisega kohustub klient tasuma kokkulepitud lepingusumma õigeaegselt. Vastutasuks kinnitab emitent intresside maksmise ja kapitali tagasimaksmise lepingu perioodi lõpus.

Kui kõrged on töötlustasud?

Töötlustasusid ei lisandu.

Kui kaua leping kestab?

VIVAT SOLID / VIVAT EXCELLENT : 31.12.2025

Kuhu kapitali investeeritakse?
 • Kinnisvara ost ja müük
 • Kinnisvaraprojektides osalemine
 • Füüsiline kuld

Multitalent III AG - SOLID/EXCELLENT (E2021)

Millisest summast alates saab investeerida?

SOLID (E2021):  alates 5.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

EXCELLEN (E2021)T: alates 100.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

Millal saab lepingu üles öelda?

Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel automaatselt.

Mida tähendab „omaniku ühisvõlakiri“

Võlakiri, mida nimetatakse ka võlakirjaks, on esmajärguline väärtpaber, mille eest investor saab intressi. Võlakiri jaguneb osavõlakirjadeks, mille nimiväärtus on igal juhul märgitud. Võlakirja puhul kannab investor teatud aja jooksul teatud summa üle võlakirja emitendile. Võlakirja emitent omakorda kohustub teie kui rahalise nõude võlausaldaja ees võlga tähtaja lõpus tagasi maksma. Samuti peab ta maksma summalt pidevalt fikseeritud intressimääraga intressi.

Mis juhtub lepinguga surma korral?

Surma korral kandub leping koos kõikide õiguste ja kohustustega üle pärijatele. Seejuures kehtivad investori päritoluriigi seaduses sätestatud pärimisõigused.

Milliseid maksualaseid aspekte tuleb silmas pidada?

Iga klient vastutab ise maksude tasumise eest saadud intressidelt. Lisainfot selle kohta saate meie müügibrošüürist ning oma maksunõustajalt.

Millised on kohustused?

Lepingu sõlmimisega kohustub klient tasuma kokkulepitud lepingusumma õigeaegselt. Vastutasuks kinnitab emitent intresside maksmise ja kapitali tagasimaksmise lepingu perioodi lõpus.

Kui kõrged on intressid?

SOLID (E2021):  6% aastas.

EXCELLENT (E2021): 8% aastas.

Väljamaksmine toimub kord kvartalis.

Kui kõrged on töötlustasud?

Töötlustasusid ei lisandu.

Kui kaua leping kestab?

SOLID/EXCELLENT (E2021): 31.12.2026

Kuhu kapitali investeeritakse?
 • Kinnisvara ost ja müük
 • Kinnisvaraprojektides osalemine
 • Füüsiline kuld

Multitalent Investment 3 GmbH - Prestige/Exclusive (E2023)

Millisest summast alates saab investeerida?

Prestige (E2023): alates 5.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

Exclusive (E2023): alates 100.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

Millal saab lepingu üles öelda?

Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel automaatselt.

Mida tähendab „omaniku ühisvõlakiri“

Võlakiri, mida nimetatakse ka võlakirjaks, on esmajärguline väärtpaber, mille eest investor saab intressi. Võlakiri jaguneb osavõlakirjadeks, mille nimiväärtus on igal juhul märgitud. Võlakirja puhul kannab investor teatud aja jooksul teatud summa üle võlakirja emitendile. Võlakirja emitent omakorda kohustub teie kui rahalise nõude võlausaldaja ees võlga tähtaja lõpus tagasi maksma. Samuti peab ta maksma summalt pidevalt fikseeritud intressimääraga intressi.

Mis juhtub lepinguga surma korral?

Surma korral kandub leping koos kõikide õiguste ja kohustustega üle pärijatele. Seejuures kehtivad investori päritoluriigi seaduses sätestatud pärimisõigused.

Milliseid maksualaseid aspekte tuleb silmas pidada?

Iga klient vastutab ise maksude tasumise eest saadud intressidelt. Lisainfot selle kohta saate meie müügibrošüürist ning oma maksunõustajalt.

Millised on kohustused?

Lepingu sõlmimisega kohustub klient tasuma kokkulepitud lepingusumma õigeaegselt. Vastutasuks kinnitab emitent intresside maksmise ja kapitali tagasimaksmise lepingu perioodi lõpus.

Kui kõrged on intressid?

Prestige (E2023): 6% aastas.

Exclusive (E2023): 8% aastas.

Väljamaksmine toimub kord kvartalis.

Kui kõrged on töötlustasud?

Töötlustasusid ei lisandu.

Kui kaua leping kestab?

Prestige/Exclusive (E2023): 31.12.2028

Kuhu kapitali investeeritakse?
 • Kinnisvara ost ja müük
 • Kinnisvaraprojektides osalemine

Multitalent Investment GmbH - Prestige/Exclusive (E2022)

Millisest summast alates saab investeerida?

Prestige (E2022): alates 5.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

Exclusive (E2022): alates 100.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

Millal saab lepingu üles öelda?

Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel automaatselt.

Mida tähendab „omaniku ühisvõlakiri“

Võlakiri, mida nimetatakse ka võlakirjaks, on esmajärguline väärtpaber, mille eest investor saab intressi. Võlakiri jaguneb osavõlakirjadeks, mille nimiväärtus on igal juhul märgitud. Võlakirja puhul kannab investor teatud aja jooksul teatud summa üle võlakirja emitendile. Võlakirja emitent omakorda kohustub teie kui rahalise nõude võlausaldaja ees võlga tähtaja lõpus tagasi maksma. Samuti peab ta maksma summalt pidevalt fikseeritud intressimääraga intressi.

Mis juhtub lepinguga surma korral?

Surma korral kandub leping koos kõikide õiguste ja kohustustega üle pärijatele. Seejuures kehtivad investori päritoluriigi seaduses sätestatud pärimisõigused.

Milliseid maksualaseid aspekte tuleb silmas pidada?

Iga klient vastutab ise maksude tasumise eest saadud intressidelt. Lisainfot selle kohta saate meie müügibrošüürist ning oma maksunõustajalt.

Millised on kohustused?

Lepingu sõlmimisega kohustub klient tasuma kokkulepitud lepingusumma õigeaegselt. Vastutasuks kinnitab emitent intresside maksmise ja kapitali tagasimaksmise lepingu perioodi lõpus.

Kui kõrged on intressid?

Prestige (E2022): 6% aastas.

Exclusive (E2022): 8% aastas.

Väljamaksmine toimub kord kvartalis.

Kui kõrged on töötlustasud?

Töötlustasusid ei lisandu.

Kui kaua leping kestab?

Prestige/Exclusive (E2022): 31.12.2027

Kuhu kapitali investeeritakse?
 • Kinnisvara ost ja müük
 • Kinnisvaraprojektides osalemine
 • Füüsiline kuld

Multitalent Investment II GmbH - Prestige-CH/Exclusive-CH (E2022)

Millisest summast alates saab investeerida?

Prestige-CH (E2022): alates 5.000 CHF ühekordse sissemaksena

Exclusive-CH (E2022): alates 100.000 CHF ühekordse sissemaksena

Millal saab lepingu üles öelda?

Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel automaatselt.

Mida tähendab „omaniku ühisvõlakiri“

Võlakiri, mida nimetatakse ka võlakirjaks, on esmajärguline väärtpaber, mille eest investor saab intressi. Võlakiri jaguneb osavõlakirjadeks, mille nimiväärtus on igal juhul märgitud. Võlakirja puhul kannab investor teatud aja jooksul teatud summa üle võlakirja emitendile. Võlakirja emitent omakorda kohustub teie kui rahalise nõude võlausaldaja ees võlga tähtaja lõpus tagasi maksma. Samuti peab ta maksma summalt pidevalt fikseeritud intressimääraga intressi.

Mis juhtub lepinguga surma korral?

Surma korral kandub leping koos kõikide õiguste ja kohustustega üle pärijatele. Seejuures kehtivad investori päritoluriigi seaduses sätestatud pärimisõigused.

Milliseid maksualaseid aspekte tuleb silmas pidada?

Iga klient vastutab saadud intresside maksustamise eest. Lisateavet selle kohta leiate meie võlakirjatingimustest ja oma maksunõustajalt.

Millised on kohustused?

Lepingu sõlmimisega kohustub klient tasuma kokkulepitud lepingusumma õigeaegselt. Vastutasuks kinnitab emitent intresside maksmise ja kapitali tagasimaksmise lepingu perioodi lõpus.

Kui kõrged on intressid?

Prestige-CH (E2022): 6% aastas.

Exclusive-CH (E2022): 8% aastas.

Väljamaksmine toimub kord kvartalis.

Kui kõrged on töötlustasud?

Töötlustasusid ei lisandu.

Kui kaua leping kestab?

Prestige-CH/Exclusive-CH (E2022): 31.12.2027

Kuhu kapitali investeeritakse?
 • Kinnisvara ost ja müük
 • Kinnisvaraprojektides osalemine
 • Füüsiline kuld

VIVAT AG - SOLID/EXCELLENT (E2022)

Millisest summast alates saab investeerida?

Solid (E2022):  alates 5.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

Excellent (E2022): alates 100.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

Millal saab lepingu üles öelda?

Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel automaatselt.

Mida tähendab „omaniku ühisvõlakiri“

Võlakiri, mida nimetatakse ka võlakirjaks, on esmajärguline väärtpaber, mille eest investor saab intressi. Võlakiri jaguneb osavõlakirjadeks, mille nimiväärtus on igal juhul märgitud. Võlakirja puhul kannab investor teatud aja jooksul teatud summa üle võlakirja emitendile. Võlakirja emitent omakorda kohustub teie kui rahalise nõude võlausaldaja ees võlga tähtaja lõpus tagasi maksma. Samuti peab ta maksma summalt pidevalt fikseeritud intressimääraga intressi.

Mis juhtub lepinguga surma korral?

Surma korral kandub leping koos kõikide õiguste ja kohustustega üle pärijatele. Seejuures kehtivad investori päritoluriigi seaduses sätestatud pärimisõigused.

Milliseid maksualaseid aspekte tuleb silmas pidada?

Iga klient vastutab ise maksude tasumise eest saadud intressidelt. Lisainfot selle kohta saate meie müügibrošüürist ning oma maksunõustajalt.

Millised on kohustused?

Lepingu sõlmimisega kohustub klient tasuma kokkulepitud lepingusumma õigeaegselt. Vastutasuks kinnitab emitent intresside maksmise ja kapitali tagasimaksmise lepingu perioodi lõpus.

Kui kõrged on intressid?

Solid (E2022):  6% aastas.

Excellent (E2022): 8% aastas.

Väljamaksmine toimub kord kvartalis.

Kui kõrged on töötlustasud?

Töötlustasusid ei lisandu.

Kui kaua leping kestab?

Solid/Excellent (E2022): 31.12.2027

Kuhu kapitali investeeritakse?
 • Kinnisvara ost ja müük
 • Kinnisvaraprojektides osalemine
 • Füüsiline kuld

VIVAT II AG - VIVAT 6/8 (E2023)

Millisest summast alates saab investeerida?

VIVAT 6 (E2023):  alates 5.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

VIVAT 8 (E2023): alates 100.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

Millal saab lepingu üles öelda?

Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel automaatselt.

Mida tähendab „omaniku ühisvõlakiri“

Võlakiri, mida nimetatakse ka võlakirjaks, on esmajärguline väärtpaber, mille eest investor saab intressi. Võlakiri jaguneb osavõlakirjadeks, mille nimiväärtus on igal juhul märgitud. Võlakirja puhul kannab investor teatud aja jooksul teatud summa üle võlakirja emitendile. Võlakirja emitent omakorda kohustub teie kui rahalise nõude võlausaldaja ees võlga tähtaja lõpus tagasi maksma. Samuti peab ta maksma summalt pidevalt fikseeritud intressimääraga intressi.

Mis juhtub lepinguga surma korral?

Surma korral kandub leping koos kõikide õiguste ja kohustustega üle pärijatele. Seejuures kehtivad investori päritoluriigi seaduses sätestatud pärimisõigused.

Milliseid maksualaseid aspekte tuleb silmas pidada?

Iga klient vastutab ise maksude tasumise eest saadud intressidelt. Lisainfot selle kohta saate meie müügibrošüürist ning oma maksunõustajalt.

Millised on kohustused?

Lepingu sõlmimisega kohustub klient tasuma kokkulepitud lepingusumma õigeaegselt. Vastutasuks kinnitab emitent intresside maksmise ja kapitali tagasimaksmise lepingu perioodi lõpus.

Kui kõrged on intressid?

VIVAT 6 (E2023): 6% aastas.

VIVAT 8 (E2023): 8% aastas.

Väljamaksmine toimub kord kvartalis.

Kui kõrged on töötlustasud?

Töötlustasusid ei lisandu.

Kui kaua leping kestab?

VIVAT 6/8 (E2023): 31.12.2028

Kuhu kapitali investeeritakse?
 • Kinnisvara ost ja müük
 • Kinnisvaraprojektides osalemine

VIVAT II AG - VIVAT 6/8 (E2024)

Millisest summast alates saab investeerida?

VIVAT 6 (E2024):  alates 5.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

VIVAT 8 (E2024): alates 100.000 EUR/CHF ühekordse sissemaksena

Millal saab lepingu üles öelda?

Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel automaatselt.

Mida tähendab „omaniku ühisvõlakiri“

Võlakiri, mida nimetatakse ka võlakirjaks, on esmajärguline väärtpaber, mille eest investor saab intressi. Võlakiri jaguneb osavõlakirjadeks, mille nimiväärtus on igal juhul märgitud. Võlakirja puhul kannab investor teatud aja jooksul teatud summa üle võlakirja emitendile. Võlakirja emitent omakorda kohustub teie kui rahalise nõude võlausaldaja ees võlga tähtaja lõpus tagasi maksma. Samuti peab ta maksma summalt pidevalt fikseeritud intressimääraga intressi.

Mis juhtub lepinguga surma korral?

Surma korral kandub leping koos kõikide õiguste ja kohustustega üle pärijatele. Seejuures kehtivad investori päritoluriigi seaduses sätestatud pärimisõigused.

Milliseid maksualaseid aspekte tuleb silmas pidada?

Iga klient vastutab ise maksude tasumise eest saadud intressidelt. Lisainfot selle kohta saate meie müügibrošüürist ning oma maksunõustajalt.

Millised on kohustused?

Lepingu sõlmimisega kohustub klient tasuma kokkulepitud lepingusumma õigeaegselt. Vastutasuks kinnitab emitent intresside maksmise ja kapitali tagasimaksmise lepingu perioodi lõpus.

Kui kõrged on intressid?

VIVAT 6 (E2024): 6% aastas.

VIVAT 8 (E2024): 8% aastas.

Väljamaksmine toimub kord kvartalis.

Kui kõrged on töötlustasud?

Töötlustasusid ei lisandu.

Kui kaua leping kestab?

VIVAT 6/8 (E2024): 31.12.2029

Kuhu kapitali investeeritakse?
 • Kinnisvara ost ja müük
 • Kinnisvaraprojektides osalemine

VIVAT Multitalent AG - VIVAT Bond (E2020)

Millisest summast alates saab investeerida?

Võimalik on ühekordne investeerimine alates 100 000 EUR.

Kui kõrged on intressid?

Intressid on 8% aastas. Väljamaksmine toimub kord kvartalis (à 2,0%).

Kui kaua leping kestab?

Leping kestab kuni 31.12.2026.

Millal saab lepingu üles öelda?

Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel automaatselt.

Mida tähendab „võlakiri“

Völavölakiri on esimese järgu väärtpaber, millelt investor teenib intressi. Völakiri jaguneb osavölakirjadeks, mille nimiväärtus on igal juhul märgitud. Völakirja kasutamisel kannab investor völakirja emitendile teatud perioodiks teatud summa. Völakirja väljastaja kohustub omakorda teie kui rahalise nöude völausaldaja ces völa tähtaja löppedes tagasi maksma. Samuti peab ta maksma summalt jooksvalt fikseeritud intressimääraga intressi.

 

Kuhu kapitali investeeritakse?

• Kinnisvara ost ja müük
• Kinnisvaraprojektides osalemine
• Füüsiline kuld

Millised on kohustused?

Investor kohustub tagastama emitendile enda poolt valitud märkimissumma; emitent kohustub pärast investeeringu tähtaja lõppu investoritele tagasi maksma vastavad märkimissummad, võttes arvesse kvalifitseeritud allutatust, ning maksma välja investoritele perioodil kogunenud intressid.

Milliseid maksualaseid aspekte tuleb silmas pidada?

Iga klient vastutab ise saadud intresside maksustamise eest. Täpsemat teavet selle kohta saate meie müügiprospektist ja oma maksunõustajalt.

Kui kõrged on töötlustasud?

Töötlustasusid ei ole.

Mis juhtub lepinguga surma korral?

Surma korral läheb leping koos kõigi õiguste ja kohustustega üle pärijatele. Sealjuures kehtivad investori päritoluriigis kehtivad seadusest tulenevad pärimisjärjestuse sätted.

VIVAT Multitalent AG - VIVAT Bond (E2021)

Millisest summast alates saab investeerida?

Võimalik on ühekordne investeerimine alates 100 000 EUR.

Millal saab lepingu üles öelda?

Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel automaatselt.

Mida tähendab „võlakiri“

Võlakiri, mida nimetatakse ka võlakirjaks, on esmajärguline väärtpaber, mille eest investor saab intressi. Võlakiri jagatakse osavõlakirjadeks, mille nimiväärtus on igal juhul märgitud. Võlakirja puhul kannab investor teatud aja jooksul teatud summa üle võlakirja emitendile. Võlakirja emitent omakorda kohustub teie kui rahalise nõude võlausaldaja ees võlga tähtaja lõpus tagasi maksma. Samuti peab ta maksma summalt pidevalt fikseeritud intressimääraga intressi.

Mis juhtub lepinguga surma korral?

Surma korral läheb leping koos kõigi õiguste ja kohustustega üle pärijatele. Sealjuures kehtivad investori päritoluriigis kehtivad seadusest tulenevad pärimisjärjestuse sätted.

Milliseid maksualaseid aspekte tuleb silmas pidada?

Iga klient vastutab ise saadud intresside maksustamise eest. Täpsemat teavet selle kohta saate meie müügiprospektist ja oma maksunõustajalt.

Millised on kohustused?

Investor kohustub tasuma emitendile enda poolt valitud märkimissumma; emitent kohustub pärast investeeringu tähtaja lõppu investoritele tagasi maksma vastavad märkimissummad, võttes arvesse kvalifitseeritud allutatust, ning maksma välja investoritele perioodil kogunenud intressid.

Kui kõrged on intressid?

Intressid on 8% aastas. Väljamaksmine toimub kord kvartalis (à 2,0%).

Kui kõrged on töötlustasud?

Töötlustasusid ei ole.

Kui kaua leping kestab?

Leping kestab kuni 31.12.2027.

Kuhu kapitali investeeritakse?

• Kinnisvara ost ja müük
• Kinnisvaraprojektides osalemine
• Füüsiline kuld