Allgemein

Wie lange ist die VIVAT bereits am Markt?

VIVAT Solution perustettiin elokuussa 2012. Kolmen tunnetun rahoitusalan yrityksen yhteistyö mahdollisti sellaisen tuotteen lanseeraamisen, joka on yhtä lailla kehittynyt kuin se on kaikkien saatavilla. Innovatiiviseen ajatteluun ja yli 100 vuoden kokemukseen sijoitusalalta perustuen nämä yritykset kehittivät Multitalent-konseptin.

Lisätietoja löytyy historiastamme.

Wer darf den Vertrag abschließen?

Sopimuksen voivat tehdä 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt.

Käydäänkö arvopapereilla kauppaa pörssissä?

Ei, arvopaperit eivät ole kaupankäynnin kohteena, ja tästä syystä niillä ei käydä kauppaa pörssissä.

Entä verotus?

Toissijaisista lainoista saadut juoksevat korkotulot ovat Saksan tuloverolain (Einkommensteuergesetz) 20 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaista pääomatuloa, josta maksetaan pääomatuloveroa ja, jos kuulut kirkkoon, 8 tai 9 prosentin kirkollisveroa osavaltiosta riippuen. Verokanta on 25 % plus 5,5 % solidaarisuuslisä eli yhteensä 26,375 % plus mahdollinen kirkollisvero.

Yhtiö maksaa tämän myyntivoittoveron ja solidaarisuuslisän (yhteensä 26,375 prosenttia) ennakonpidätyksenä asianomaiselle verovirastolle. Sijoittaja saa todistuksen tästä veronmaksusta.

Nämä tiedot koskevat sijoittajia, joiden kotipaikka tai asuinpaikka on Saksan liittotasavallassa. Muista maista tuleville sijoittajille saattaa aiheutua poikkeavia säännöksiä asianomaisen maan lainsäädännöstä. Jos sinulla on kysyttävää asiasta, ota yhteyttä veroneuvojaasi.

Mitä tapahtuu, jos sopimus irtisanotaan ennenaikaisesti?

Periaatteessa kaikki sopimukset tehdään määräajaksi. Sijoittajien ja asianomaisen liikkeeseenlaskijan irtisanomisoikeudet (ennenaikainen irtisanominen) perustuvat asianomaisen sijoitustuotteen ehtoihin.

Was passiert mit dem Vertrag im Todesfall?

Im Falle eines Todes wird der Vertrag mit allen Rechten und Pflichten an die Erben übertragen.

Multitalent III AG - SOLID/EXCELLENT (E2021)

Ab welchem Betrag kann man anlegen?

SOLID (E2021):  ab 3.000 EUR/CHF einmalig

EXCELLENT (E2021): ab 100.000 EUR/CHF einmalig

Wann kann der Vertrag gekündigt werden?

Der Vertrag endet automatisch nach Ende der Vertragslaufzeit.

Mitä "haltijavelkakirja" tarkoittaa?

Debentuurilaina, jota kutsutaan myös joukkovelkakirjalainaksi, on ensiluokkainen arvopaperi, josta sijoittaja saa korkoa. Joukkovelkakirjalaina jaetaan osittaisjoukkovelkakirjalainoihin, joiden nimellismäärä on kussakin tapauksessa ilmoitettu. Joukkovelkakirjalainassa sijoittaja siirtää tietyn summan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijalle tietyksi ajaksi. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija puolestaan sitoutuu sinulle rahasaatavan velkojana maksamaan velan takaisin laina-ajan lopussa. Sen on myös maksettava tälle määrälle jatkuvasti kiinteää korkoa.

Was passiert im Todesfall mit dem Vertrag?

Im Todesfall wird der Vertrag mit allen Rechten und Pflichten an den/die Erben übertragen. Dabei gelten die gesetzlichen Erbfolgeregelungen des jeweiligen Herkunftslands des Anlegers.

Welche steuerlichen Aspekte sind zu beachten?

Jeder Kunde ist für die Versteuerung der erhaltenen Zinsen selbst verantwortlich. Nähere Informationen hierzu erfahren Sie in unserem Verkaufsprospekt sowie bei Ihrem Steuerberater.

Mitkä ovat velvoitteet?

Sopimuksen tekemisen yhteydessä asiakas sitoutuu maksamaan sovitun sopimuksen määrän ajallaan. Vastineeksi liikkeeseenlaskija hyväksyy koronmaksun ja pääoman takaisinmaksun sopimuskauden lopussa.

Wie hoch fallen die Zinsen aus?

SOLID (E2021):  6% p.a.

EXCELLENT (E2021): 8% p.a.

Die Auszahlung erfolgt quartalsweise.

Wie hoch sind die Bearbeitungsgebühren?

Es fallen keine Bearbeitungsgebühren an.

Wie lange läuft der Vertrag?

SOLID/EXCELLENT (E2021): 31.12.2026

Wohin wird das Anlagekapital investiert?
 • An- und Verkauf von Immobilien
 • Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an Immobilienprojekten
 • Physisches Gold

Multitalent Investment 3 GmbH - Prestige/Exclusive (E2023)

Ab welchem Betrag kann man anlegen?

Prestige (E2023): ab 5.000 EUR/CHF einmalig

Exclusive (E2023): ab 100.000 EUR/CHF einmalig

Wann kann der Vertrag gekündigt werden?

Der Vertrag endet automatisch nach Ende der Vertragslaufzeit.

Mitä "haltijavelkakirja" tarkoittaa?

Debentuurilaina, jota kutsutaan myös joukkovelkakirjalainaksi, on ensiluokkainen arvopaperi, josta sijoittaja saa korkoa. Joukkovelkakirjalaina jaetaan osittaisjoukkovelkakirjalainoihin, joiden nimellismäärä on kussakin tapauksessa ilmoitettu. Joukkovelkakirjalainassa sijoittaja siirtää tietyn summan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijalle tietyksi ajaksi. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija puolestaan sitoutuu sinulle rahasaatavan velkojana maksamaan velan takaisin laina-ajan lopussa. Sen on myös maksettava tälle määrälle jatkuvasti kiinteää korkoa.

Was passiert im Todesfall mit dem Vertrag?

Im Todesfall wird der Vertrag mit allen Rechten und Pflichten an den/die Erben übertragen. Dabei gelten die gesetzlichen Erbfolgeregelungen des jeweiligen Herkunftslands des Anlegers.

Welche steuerlichen Aspekte sind zu beachten?

Jeder Kunde ist für die Versteuerung der erhaltenen Zinsen selbst verantwortlich. Nähere Informationen hierzu erfahren Sie in unserem Verkaufsprospekt sowie bei Ihrem Steuerberater.

Mitkä ovat velvoitteet?

Sopimuksen tekemisen yhteydessä asiakas sitoutuu maksamaan sovitun sopimuksen määrän ajallaan. Vastineeksi liikkeeseenlaskija hyväksyy koronmaksun ja pääoman takaisinmaksun sopimuskauden lopussa.

Wie hoch fallen die Zinsen aus?

Prestige (E2023): 6% p.a.

Exclusive (E2023): 8% p.a.

Die Auszahlung erfolgt quartalsweise.

Wie hoch sind die Bearbeitungsgebühren?

Es fallen keine Bearbeitungsgebühren an.

Wie lange läuft der Vertrag?

Prestige/Exclusive (E2023): 31.12.2028

Wohin wird das Anlagekapital investiert?
 • An- und Verkauf von Immobilien
 • Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an Immobilienprojekten

Multitalent Investment GmbH - Prestige/Exclusive (E2022)

Ab welchem Betrag kann man anlegen?

Prestige (E2022): ab 5.000 EUR/CHF einmalig

Exclusive (E2022): ab 100.000 EUR/CHF einmalig

Wann kann der Vertrag gekündigt werden?

Der Vertrag endet automatisch nach Ende der Vertragslaufzeit.

Mitä "haltijavelkakirja" tarkoittaa?

Debentuurilaina, jota kutsutaan myös joukkovelkakirjalainaksi, on ensiluokkainen arvopaperi, josta sijoittaja saa korkoa. Joukkovelkakirjalaina jaetaan osittaisjoukkovelkakirjalainoihin, joiden nimellismäärä on kussakin tapauksessa ilmoitettu. Joukkovelkakirjalainassa sijoittaja siirtää tietyn summan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijalle tietyksi ajaksi. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija puolestaan sitoutuu sinulle rahasaatavan velkojana maksamaan velan takaisin laina-ajan lopussa. Sen on myös maksettava tälle määrälle jatkuvasti kiinteää korkoa.

Was passiert im Todesfall mit dem Vertrag?

Im Todesfall wird der Vertrag mit allen Rechten und Pflichten an den/die Erben übertragen. Dabei gelten die gesetzlichen Erbfolgeregelungen des jeweiligen Herkunftslands des Anlegers.

Welche steuerlichen Aspekte sind zu beachten?

Jeder Kunde ist für die Versteuerung der erhaltenen Zinsen selbst verantwortlich. Nähere Informationen hierzu erfahren Sie in unserem Verkaufsprospekt sowie bei Ihrem Steuerberater.

Mitkä ovat velvoitteet?

Sopimuksen tekemisen yhteydessä asiakas sitoutuu maksamaan sovitun sopimuksen määrän ajallaan. Vastineeksi liikkeeseenlaskija hyväksyy koronmaksun ja pääoman takaisinmaksun sopimuskauden lopussa.

Wie hoch fallen die Zinsen aus?

Prestige (E2022): 6% p.a.

Exclusive (E2022): 8% p.a.

Die Auszahlung erfolgt quartalsweise.

Wie hoch sind die Bearbeitungsgebühren?

Es fallen keine Bearbeitungsgebühren an.

Wie lange läuft der Vertrag?

Prestige/Exclusive (E2022): 31.12.2027

Wohin wird das Anlagekapital investiert?
 • An- und Verkauf von Immobilien
 • Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an Immobilienprojekten
 • Physisches Gold

Multitalent Investment II GmbH - Prestige-CH/Exclusive-CH (E2022)

Ab welchem Betrag kann man anlegen?

Prestige-CH (E2022): ab 5.000 CHF einmalig

Exclusive-CH (E2022): ab 100.000 CHF einmalig

Wann kann der Vertrag gekündigt werden?

Der Vertrag endet automatisch nach Ende der Vertragslaufzeit.

Mitä "haltijavelkakirja" tarkoittaa?

Debentuurilaina, jota kutsutaan myös joukkovelkakirjalainaksi, on ensiluokkainen arvopaperi, josta sijoittaja saa korkoa. Joukkovelkakirjalaina jaetaan osittaisjoukkovelkakirjalainoihin, joiden nimellismäärä on kussakin tapauksessa ilmoitettu. Joukkovelkakirjalainassa sijoittaja siirtää tietyn summan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijalle tietyksi ajaksi. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija puolestaan sitoutuu sinulle rahasaatavan velkojana maksamaan velan takaisin laina-ajan lopussa. Sen on myös maksettava tälle määrälle jatkuvasti kiinteää korkoa.

Was passiert im Todesfall mit dem Vertrag?

Im Todesfall wird der Vertrag mit allen Rechten und Pflichten an den/die Erben übertragen. Dabei gelten die gesetzlichen Erbfolgeregelungen des jeweiligen Herkunftslands des Anlegers.

Welche steuerlichen Aspekte sind zu beachten?

Kukin asiakas vastaa saamiensa korkojen verotuksesta. Lisätietoja tästä saat joukkovelkakirjaehdoistamme ja veroneuvojaltasi.

Mitkä ovat velvoitteet?

Sopimuksen tekemisen yhteydessä asiakas sitoutuu maksamaan sovitun sopimuksen määrän ajallaan. Vastineeksi liikkeeseenlaskija hyväksyy koronmaksun ja pääoman takaisinmaksun sopimuskauden lopussa.

Wie hoch fallen die Zinsen aus?

Prestige-CH (E2022): 6% p.a.

Exclusive-CH (E2022): 8% p.a.

Die Auszahlung erfolgt quartalsweise.

Wie hoch sind die Bearbeitungsgebühren?

Es fallen keine Bearbeitungsgebühren an.

Wie lange läuft der Vertrag?

Prestige-CH/Exclusive-CH (E2022): 31.12.2027

Wohin wird das Anlagekapital investiert?
 • An- und Verkauf von Immobilien
 • Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an Immobilienprojekten
 • Physisches Gold

VIVAT AG - SOLID/EXCELLENT (E2022)

Ab welchem Betrag kann man anlegen?

Solid (E2022):  ab 5.000 EUR/CHF einmalig

Excellent (E2022): ab 100.000 EUR/CHF einmalig

Wann kann der Vertrag gekündigt werden?

Der Vertrag endet automatisch nach Ende der Vertragslaufzeit.

Mitä "haltijavelkakirja" tarkoittaa?

Debentuurilaina, jota kutsutaan myös joukkovelkakirjalainaksi, on ensiluokkainen arvopaperi, josta sijoittaja saa korkoa. Joukkovelkakirjalaina jaetaan osittaisjoukkovelkakirjalainoihin, joiden nimellismäärä on kussakin tapauksessa ilmoitettu. Joukkovelkakirjalainassa sijoittaja siirtää tietyn summan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijalle tietyksi ajaksi. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija puolestaan sitoutuu sinulle rahasaatavan velkojana maksamaan velan takaisin laina-ajan lopussa. Sen on myös maksettava tälle määrälle jatkuvasti kiinteää korkoa.

Was passiert im Todesfall mit dem Vertrag?

Im Todesfall wird der Vertrag mit allen Rechten und Pflichten an den/die Erben übertragen. Dabei gelten die gesetzlichen Erbfolgeregelungen des jeweiligen Herkunftslands des Anlegers.

Welche steuerlichen Aspekte sind zu beachten?

Jeder Kunde ist für die Versteuerung der erhaltenen Zinsen selbst verantwortlich. Nähere Informationen hierzu erfahren Sie in unserem Verkaufsprospekt sowie bei Ihrem Steuerberater.

Mitkä ovat velvoitteet?

Sopimuksen tekemisen yhteydessä asiakas sitoutuu maksamaan sovitun sopimuksen määrän ajallaan. Vastineeksi liikkeeseenlaskija hyväksyy koronmaksun ja pääoman takaisinmaksun sopimuskauden lopussa.

Wie hoch fallen die Zinsen aus?

Solid (E2022):  6% p.a.

Excellent (E2022): 8% p.a.

Die Auszahlung erfolgt quartalsweise.

Wie hoch sind die Bearbeitungsgebühren?

Es fallen keine Bearbeitungsgebühren an.

Wie lange läuft der Vertrag?

Solid/Excellent (E2022): 31.12.2027

Wohin wird das Anlagekapital investiert?
 • An- und Verkauf von Immobilien
 • Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an Immobilienprojekten
 • Physisches Gold

VIVAT II AG - VIVAT 6/8 (E2023)

Ab welchem Betrag kann man anlegen?

VIVAT 6 (E2023):  ab 5.000 EUR/CHF einmalig

VIVAT 8 (E2023): ab 100.000 EUR/CHF einmalig

Wann kann der Vertrag gekündigt werden?

Der Vertrag endet automatisch nach Ende der Vertragslaufzeit.

Mitä "haltijavelkakirja" tarkoittaa?

Debentuurilaina, jota kutsutaan myös joukkovelkakirjalainaksi, on ensiluokkainen arvopaperi, josta sijoittaja saa korkoa. Joukkovelkakirjalaina jaetaan osittaisjoukkovelkakirjalainoihin, joiden nimellismäärä on kussakin tapauksessa ilmoitettu. Joukkovelkakirjalainassa sijoittaja siirtää tietyn summan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijalle tietyksi ajaksi. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija puolestaan sitoutuu sinulle rahasaatavan velkojana maksamaan velan takaisin laina-ajan lopussa. Sen on myös maksettava tälle määrälle jatkuvasti kiinteää korkoa.

Was passiert im Todesfall mit dem Vertrag?

Im Todesfall wird der Vertrag mit allen Rechten und Pflichten an den/die Erben übertragen. Dabei gelten die gesetzlichen Erbfolgeregelungen des jeweiligen Herkunftslands des Anlegers.

Welche steuerlichen Aspekte sind zu beachten?

Jeder Kunde ist für die Versteuerung der erhaltenen Zinsen selbst verantwortlich. Nähere Informationen hierzu erfahren Sie in unserem Verkaufsprospekt sowie bei Ihrem Steuerberater.

Mitkä ovat velvoitteet?

Sopimuksen tekemisen yhteydessä asiakas sitoutuu maksamaan sovitun sopimuksen määrän ajallaan. Vastineeksi liikkeeseenlaskija hyväksyy koronmaksun ja pääoman takaisinmaksun sopimuskauden lopussa.

Wie hoch fallen die Zinsen aus?

VIVAT 6 (E2023): 6% p.a.

VIVAT 6 (E2023): 8% p.a.

Die Auszahlung erfolgt quartalsweise.

Wie hoch sind die Bearbeitungsgebühren?

Es fallen keine Bearbeitungsgebühren an.

Wie lange läuft der Vertrag?

VIVAT 6/8 (E2023): 31.12.2028

Wohin wird das Anlagekapital investiert?
 • An- und Verkauf von Immobilien
 • Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an Immobilienprojekten

VIVAT Multitalent AG - VIVAT Bond (E2021)

Ab welchem Betrag kann man anlegen?

Eine Investition ist ab 100.000 EUR einmalig möglich.

Wann kann der Vertrag gekündigt werden?

Der Vertrag endet automatisch nach Ende der Vertragslaufzeit.

Mitä "debentuuri" tarkoittaa

Debentuurilaina, jota kutsutaan myös joukkovelkakirjalainaksi, on ensiluokkainen arvopaperi, josta sijoittaja saa korkoa. Joukkovelkakirjalaina jaetaan osittaisjoukkovelkakirjalainoihin, joiden nimellismäärä on kussakin tapauksessa ilmoitettu. Joukkovelkakirjalainassa sijoittaja siirtää tietyn summan joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskijalle tietyksi ajaksi. Joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija puolestaan sitoutuu sinua kohtaan rahasaatavan velkojana maksamaan velan takaisin laina-ajan lopussa. Sen on myös maksettava tälle määrälle jatkuvasti kiinteää korkoa.

Was passiert im Todesfall mit dem Vertrag?

Im Todesfall wird der Vertrag mit allen Rechten und Pflichten an den/die Erben übertragen. Dabei gelten die gesetzlichen Erbfolgeregelungen des jeweiligen Herkunftslands des Anlegers.

Welche steuerlichen Aspekte sind zu beachten?

Jeder Kunde ist für die Versteuerung der erhaltenen Zinsen selbst verantwortlich. Nähere Informationen hierzu erfahren Sie in unserem Verkaufsprospekt sowie bei Ihrem Steuerberater.

Welche Verpflichtungen gibt es?

Mit dem Vertragsabschluss verpflichtet sich der Kunde zur fristgerechten Einzahlung der vereinbarten Vertragssumme. Die Emittentin bewilligt im Gegenzug die Auszahlung von Zinsen sowie der Kapitalrückzahlung am Ende der Vertragslaufzeit.

Wie hoch fallen die Zinsen aus?

Die Zinsen betragen 8% p.a. Die Auszahlung erfolgt quartalsweise (je 2,0%).

Wie hoch sind die Bearbeitungsgebühren?

Es fallen keine Bearbeitungsgebühren an.

Wie lange läuft der Vertrag?

Der Vertrag läuft bis 31.12.2027.

Wohin wird das Anlagekapital investiert?

• An- und Verkauf von Immobilien
• Gesellschaftsrechtliche Beteiligung an Immobilienprojekten
• Physisches Gold