Tuotteet

Oikeudelliset tiedot

Tällä verkkosivustolla olevia tietoja voidaan levittää ennen julkisen tarjouksen aloittamista ja ennen myyntiasiakirjojen (erityisesti myyntiesitteiden, perustietolomakkeen ja arvopaperitietolomakkeen) julkaisemista. Tällä verkkosivustolla olevat tiedot ovat mainontaa. Tiedot eivät sisällä täydellisiä tietoja mainituista rahoitusvälineistä, ne eivät muodosta julkista tarjousta tai kehotusta merkintöjen tekemiseen, eivätkä ne muodosta yksittäistä sijoitussuositusta. Näiden rahoitusvälineiden hankkimiseen liittyy huomattavia riskejä, ja erityisesti sijoittajan sijoittaman pääoman täydellinen menetys on mahdollista. Ainoastaan asianomaiset julkaistut myyntiasiakirjat (erityisesti myyntiesitteet, perustiedot, arvopaperitiedotteet), jotka julkaistaan ja asetetaan saataville ennen liikkeeseenlaskijan julkisen liikkeeseenlaskun alkamista, ovat arvovaltaisia ja oikeudellisesti sitovia. Kunkin asianomaisen osapuolen on luettava asianomaiset myyntiasiakirjat ennen sijoituspäätöksen tekemistä, jotta se voi täysin ymmärtää rahoitusvälineeseen sijoittamiseen liittyvät mahdolliset riskit ja mahdollisuudet. Toimivaltaisen viranomaisen (tulevaa) hyväksyntää tai lupaa julkaista asianomaiset myyntiasiakirjat ei pidä ymmärtää tarjotun rahoitusvälineen hyväksymiseksi.

Tulevaa markkinakehitystä koskevat lausunnot ovat ennusteita. Tällä verkkosivustolla olevat tiedot aiemmasta kehityksestä ja ennusteet eivät ole luotettavia indikaattoreita kyseisen rahoitusvälineen tulevasta kehityksestä.

Valitulle kielelle/maalle ei ole tällä hetkellä saatavilla tuotteita.