Korporatīvā struktūra

VIVAT Verwaltungs GmbH darbojas kā visu VIVAT uzņēmumu ekskluzīvs izplatītājs un tādējādi ir tiešais saziņas partneris visos jautājumos, ko vēlaties uzdot. Pārējie VIVAT uzņēmumi ir autonomas komercsabiedrības un attīsta jaunas finanšu un investīciju koncepcijas, kas pēc iespējas precīzāk pielāgotas mūsu klientu vajadzībām.

Apmierinātība

Jau daudzus gadus mēs veiksmīgi investējam ilglaicīgās un stabilās ieguldījumu jomās, piemēram, zeltā un nekustamā īpašuma tirgū, lai saglabātu patiešām ilglaicīgu neatkarību no kapitāla tirgus svārstībām. Tas nozīmē, ka mūsu klienti bauda visaugstāko iespējamo atdevi un maksimālu apmierinātību.

Elastīga pieeja

Dažādi līguma darbības ilgumi, daļējas izmaksas pat līdz 30% apmērā, elastīga ikmēneša iemaksu samazināšana un palielināšana, kā arī iespēja atlikt paredzētās iemaksas uz vēlāku laiku, ja radies finansiāli grūtāks stāvoklis – labāku elastību pat nevarēsit iedomāties!

Ienākumi no kapitāla

Piedāvājam jums pelnīt no kapitāla ar koeficientu, kas augstāks par vidējo – optimāla alternatīva citiem finanšu instrumentiem.

Uzņēmumi

Multitalent III AG

Uzņēmums Multitalent III AG piesaka trīs efektīvus un uz nākotni orientētus naudas ieguldīšanas modeļus, lai jūs varētu sistemātiski palielināt savu kapitālu. Ar Multitalent zīmola sērijas ieguldījumu plāniem SOLID (E2021) un EXCELLENT (E2021) mēs piedāvājam jebkuram kapitāla lielumam piemērotus prospektētus finanšu produktus ar pievilcīgām procentu likmēm.

SIA Multitalent Investments

Multitalent II AG

Uzņēmums Multitalent II AG piesaka trīs efektīvus un uz nākotni orientētus naudas ieguldīšanas modeļus, lai jūs varētu sistemātiski palielināt savu kapitālu. Ar Multitalent zīmola sērijas ieguldījumu plāniem VIVAT Solid un VIVAT Excellent mēs piedāvājam jebkuram kapitāla lielumam piemērotus prospektētus finanšu produktus ar pievilcīgām procentu likmēm.

unique capital GmbH

Uzņēmums unique capital GmbH piesaka četrus efektīvus un uz nākotni orientētus uzkrāšanas modeļus, lai jūs varētu sistemātiski palielināt savu kapitālu. Ar Multitalent zīmola sērijas ieguldījumu plāniem UNIQUE 5, UNIQUE 10, UNIQUE 15 un UNIQUE 25 mēs piedāvājam jebkuram kapitāla lielumam piemērotus prospektētus finanšu produktus ar elastīgu darbības ilgumu un pievilcīgām procentu likmēm.

VIVAT Multitalent AG

Mūsu klientūrai palielinoties, arvien biežāk saņēmām pieprasījumus pēc ieguldījumu plāniem, kas piemēroti lieliem investoriem. Tāpēc 2015. gadā nodibinājām uzņēmumu VIVAT Multitalent AG, kas rūpējas par pieprasījumu, ko veido lieli investori. Gandrīz uzreiz ieviesām abus ieguldījumu plānus – Multitalent BOND un Multitalent PRIME.

VIVAT Solution GmbH & Co. KG

Uzņēmums VIVAT Solution ir dibināts 2012. gadā, un tas ir izstrādājis trīs ieguldījumu plānus – Multitalent BASIC, Multitalent PRESTIGE un Multitalent EXKLUSIV. Pēc dažādām iekšējām aptaujām šie produkti tika emitēti tieši tādā veidā, lai atbilstu aktuālajām klientu un starpnieku vajadzībām.

VIVAT Exclusive GmbH

Uzņēmums VIVAT Exclusive GmbH ir uzņēmies veikt prospektētu vienreizēju ieguldījumu produktu emitēšanu. Turklāt tiek emitēti arī ieguldījumu plāni PRESTIGE un EXCLUSIVE. Tādējādi ir notikusi līdzšinējo ieguldījumu plānu Multitalent PRESTIGE un Multitalent EXKLUSIV pielāgošana Vācijas Federālās finanšu pakalpojumu uzraudzības iestādes prasībām, tostarp tās noteiktajam prospekta sagatavošanas pienākumam.

Multitalent AG

Uzņēmums Multitalent AG piesaka trīs efektīvus un uz nākotni orientētus naudas ieguldīšanas modeļus, lai jūs varētu sistemātiski palielināt savu kapitālu. Ar Multitalent zīmola sērijas ieguldījumu plāniem PRESTIGE, EXCLUSIVE un PRIME mēs piedāvājam jebkuram kapitāla lielumam piemērotus prospektētus finanšu produktus ar pievilcīgām procentu likmēm.

VIVAT Verwaltungs GmbH

VIVAT Verwaltungs GmbH darbojas kā visu VIVAT uzņēmumu ekskluzīvs izplatītājs. Vienlaikus šis uzņēmums ir jūsu tiešais saziņas partneris visos jautājumos, kas saistīti ar jūsu līgumu.