Multitalent SMART – Informācija attiecībā uz piedāvājumu LV 0916