Informācija VIVAT klientiem – 2020. gada aprīlis LV